Network Menu

Tid för diskussioner och nya infallsvinklar

Efter dagens talare delades deltagarna upp i grupper för att medverka i tre workshops om kommunikation, framtid och svensktalande barn utomlands.

workshop_9_480   workshop_8_480   workshop_1_480

workshop_5_250SWEAs Framtidskommitté med Katarina Silfverskiöld, Oslo, och Monica Hallworth, Malmö, höll en workshop om framtidsfrågor för SWEA, om styrkor och svagheter, möjligheter och hot. Och högst i diskussionen fanns frågan hur SWEA ska växa och överleva på lång sikt – hur vi ska kunna fortsätta att vara en betydelsefull kvinnoorganisation även om tio år.

Monica och Katarina ville att diskussionerna i Bologna skulle vara väl förankrade i respektive avdelning och därför hade de bett avdelningsstyrelserna i förväg ta upp ett antal frågor på hemmaplan. Diskussionerna hade gått livligt till på många håll och många AO kom till mötet med mycket input till workshoppen.

workshop_3_250Projektgruppen Barn Utomlands och Svenska Språket, BUS, representerades av Monica Bravo Granström, Zürich, och Lena Normén-Younger, Vancouver. Med dem fick deltagarna tillsammans fundera över hur man på bästa sätt kan hjälpa svenska barn, som bor utomlands, att behålla sitt språk och sin svenska kultur.

workshop_6_250Från redaktionskommittén kom Vicki Almstrum, Austin, och Elsa Maréchal, Göteborg. Vicki berättade om den nya webbsidan och alla andra verktyg som redan används av SWEA både för intern- och externkommunikation. Sedan fick deltagarna i mindre grupper svara på ett antal frågor om hur de tycker att man ska förbättra kommunikationen. Det blev många engagerade diskussioner och nya synpunkter fördes fram.

Text: Elsa Maréchal, Göteborg

workshop_7_480  workshop_2_480