Network Menu

SWEA – dåtid, nutid och framtid

Drygt 160 entusiastiska SWEA-medlemmar från hela världen hade samlats på Hotel Europa i Bologna den 5 oktober för lyssna på olika föredragshållare.

talare2

Några få av deltagarna hade varit med från SWEAs start 1979, fler hade varit med på tidigare VM, men de allra flesta var på sitt allra första.

Från ett garage i LA

agneta_250Innan föredragen gick in på hur vi ska kunna utveckla SWEA gav grundaren Agneta Nilsson oss en intressant återblick på hur allt började med en julmarknad i Los Angeles för snart 35 år sedan. Hon berättade hur organisationen hade vuxit upp i USA och hur den år efter år spridit sig till över 33 länder. Aldrig hade hon kunna drömma om, att hennes idé att samla några svenskor i sitt garage i Kalifornien i slutet på 1970-talet skulle leda till en organisation som idag räknar drygt 7 000 medlemmar och som delar ut stipendier för cirka två miljoner kronor varje år.

En vital 34-åring

margaretMargaret Sikkens Ahlquist, SWEAs internationella ordförande, berättade att medlemsantalet ökat med tre procent i år och att man har fått förfrågningar om att öppna nya avdelningar i Asien, Sydamerika och Australien.

SWEA är idag en pigg 34-åring, hon är ung, vital och modig och hon är i den ålder då mycket kommit på plats. Vad som är viktigt är att alla hör hemma i SWEA, både gamla och unga och att vi gemensamt arbetar för att göra SWEA starkt och stabilt inför framtiden. Hon berättade hur den sistfödda avdelningen, Melbourne, fått hjälp av Perth att komma igång.

meeting_2Margaret uttryckte även sin oro över att avdelningar blir tvungna att lägga ned, därför att medlemmarna inte vill ställa upp i de lokala styrelserna.

En organisation som SWEA lever på sponsorer och medlemsavgifter ni som gör en frivillig insats inom SWEA kan också ses som sponsorer. Just nu har vi 53 Sweor i olika kommittéer som gör ovärderliga insatser, och som samtidigt lär sig mycket och växer med sina uppgifter.

SWEA koncentrerar sig just nu på att göra den interna och externa kommunikationen öppnare och mer effektiv och på att förenkla administrationen för avdelningarna.

Tänk på vår image

anitaAnita Kasper, avdelningsordförande i Frankfurt/Heidelberg, talade om SWEAs utmaningar inför framtiden, hur vi kan förnya oss och hur vi får in fler unga i SWEA.

Vi måste förbättra vår image. Nu, när vi har så många yngre, aktiva, yrkesarbetande medlemmar, måste vi arbeta på att radera den felaktiga uppfattningen att SWEA är till för hemmafruar som minglar. Vi ska tänka på hur vi framställer oss själva, när vi till exempel gör våra hemsidor. Vilken bild är det som vi förmedlar utåt?

SWEA måste följa med i tiden, förenkla arbetet i styrelserna och beslutsprocessen. Och vi måste arbeta på det lokala planet med hur vi till exempel tar emot nya medlemmar.

Låt oss verka tillsammans

Några av SWEAs samarbetspartner var också på plats i Bologna för att berätta om hur de arbetar och hur de använder sig av nya kommunikationsverktyg.

svenska_institutetAgnes Gudmundson Lidbeck, stabsamordnare och pressansvarig på Svenska institutet, Si, berättade om hur Si arbetar med att främja svenska intressen utomlands.

Vi vill sätta Sverige på kartan. Vi vill visa, att det inte bara finns en bild av Sverige utan många olika bilder. Vi vill sprida våra värderingar inom jämställdhetsfrågor, demokrati och mänskliga rättigheter. En stor del av institutets budget går till olika stipendier, Lidbeck berättade hur deras stipendiater idag formar ett värdefullt internationellt nätverk.

En stipendiat som var student i Sverige på 70-talet kan vi idag hitta som finansminister i ett afrikanskt land. Dagens stipendiater är morgondagens beslutsfattare. SWEA kan ta vara på detta nätverk genom att till exempel bjuda in våra stipendiater till de lokala avdelningarna. Tack vare er kan våra stipendiater fortsätta hålla kontakten med Sverige.

Lidbeck beskrev hur de arbetar med PR och kommunikation. Vi använder oss av digital kommunikation, tryckt information och olika evenemang. Vi är idag en världsledande organisation inom digitalkommunikation. Vi har bland annat en twitterkanal, där 52 olika personer ger sin bild av Sverige. Kanalen kostar nästan ingenting och är mycket effektiv.

ambassadRuth Jacoby, Sveriges ambassadör i Rom, beskrev en ambassads olika uppdrag. Vi arbetar på tre nivåer, vi bistår svenska medborgare utomlands i krissituationer. Vi klargör för UD i Stockholm vad som händer i det land vi befinner oss i och vi rapporterar hem om det landets ekonomiska och politiska situation för att hålla svenska politiker och beslutsfattare väl informerade. Den tredje uppgiften är sprida kunskap om Sverige utomlands.

Jacoby berättade hur viktig SWEA är på alla dessa nivåer genom de lokalt förankrade avdelningarna.

SWEA har värdefulla tentakler ute i världen, Sweorna kan språket, kulturen och har lokalkännedom som kan vara till stor hjälp under till exempel en krisberedskap.

asa_lenaSWEAs förra internationella ordförande Åsa Lena Lööf var på plats, nu som styrelseledamot i föreningen Svenskar i Världen, SVIV.

Sverige är en del av världen och världen är en del av Sverige. Det finns idag cirka 550 000 svenskar i ute i världen. Det är världsmedborgare som inte alltid är synliga i Sverige. SVIV är en lobbyorganisation som verkar för att göra dessa svenskar mer uppmärksammade hemma.

Åsa Lena berättade om vad SVIV arbetat med genom åren som till exempel dubbelt medborgarskap, skatteuppskov för utlandssvenskar och poströstning.

SVIV anordnar utlandssvenskarnas parlament, där de för en dialog med svenska myndigheter. Cirka 20 000 svenskar flyttar hem varje år och just nu arbetar SVIV bland annat för att Sverige bättre ska tillvarata den unika kompetens som dessa hemvändare besitter..

Text: Elsa Maréchal, Göteborg

talare1

meeting_3_480