Network Menu

Grattis SWEA Singapore!

Vinnare av SWEA Internationals redaktionstävling 2013.

sweabladtavling (1)Juryns motivering: Juryn anser att SWEA Singapore (redaktör Maria-Pia Bengtsson) har skapat en professionell tidning som mycket väl kan mäta sig med de stora publikationer som finns ute på marknaden idag. Fantastiska rese-reportage blandas med lokala SWEA-arrangemang på ett utmärkt och lockande sätt. Trots den internationella inriktningen har man inte glömt sin position som SWEA i Singapore och lyckats varva internationella reportage, vackra lokala annonser och faktaspäckade artiklar med sin lokala SWEA-information på ett mycket smakfullt sätt.

Redaktionstävlingens vinnande tidning hittar ni på SWEA Singapores hemsida.

Hedersomnämnanden:

Bästa omslagsbild:

Bästa SWEA International rapportering:

Varför en SWEA-Bladstävling?

Idén att starta en tävling för att kora den bästa SWEA-tidningen kom från SWEAs grundare Agneta Nilsson.

sweabladtavling (2)Syfte och mål: SWEA International ville med tävlingen uppmärksamma och uppmuntra alla duktiga redaktörer och samtidigt skapa en SWEA-bladsmall som gör det enklare för nya redaktörer. Idén var också att skapa en reportagebank på SWEAs webbsida, där SWEA-bladsredaktörer kan dela med sig av sina artiklar.

PR-kommittén tyckte det var en bra idé och Agneta initierade med att skicka ut ett brev till alla AO med förfrågan om hur man kommunicerade med medlemmarna. Pappers tidning? Nyhetsbrev? Ordförandens rader?

Vi fick svar från ett 50-tal avdelningar där övervägande delen kommunicerade via pappers-/elektronisk tidning.

En enkät gick därefter ut med förfrågan till avdelningarna att skicka in sina bidrag via Dropbox för deltagande i en SWEA-bladstävling med prisutdelning i Bologna 2013.

Vi fick ett fantastiskt gensvar och 41 SWEA-avdelningar deltog! Vi i juryn var helt överväldigade av dessa fina bidrag! Hur skulle vi kunna välja en vinnare bland alla dessa imponerande SWEA-blad? Arbetet satte dock igång och vi jobbade systematiskt med att först sätta upp huvudpunkter som vi tyckte var viktiga i vår bedömning:

 • innehåll
 • grafisk design/layout
 • svenska språket

Därefter poängsatte vi Innehållet:

 • Hur presenterar man innehållet i tidningen?
 • Hur informerar man om medlemmarna, den lokala styrelsen, program och SWEA-grupper?
 • Hur presenteras lokal och global information, svenska nyheter, bidrag från medlemmarna med artiklar?
 • Hur informerar man om SWEA Internationals styrelse, stipendiater och projekt?

Grafisk design/layout:

Vilken tidning har hög bildkvalitet, använder loggan korrekt och använder en orginell, vacker och grafisk meningsfull layout?

Svenska språket:

Vi kan stolt meddela att alla bidrag hade samma höga standard!

Vi hade tre gallringar, många sena nätter, flera Skypesamtal och mycket ”hårklyveri” innan vi utsåg en vinnare och fyra hedersomnämnanden. Vi utsåg även bästa omslagsbild och bästa SWEA International rapportering.

Vi beslöt att inlämnade nyhetsbrev inte riktigt kunde jämföras med tidningarna och därför har de inte kvalificerat sig i denna tävling. Vi hoppas att en särskild tävling för webb-distribuerade nyhetsbrev kan utlysas i framtiden, så att dessa utmärkta bidrag också kan visas och prisas!!

Vi vill tacka alla deltagarna!

Det har varit en mycket intressant och underhållande sommarläsning för oss i juryn och än en gång kan vi konstatera att Sweor kan!

                   sweabladtavling (3) sweabladtavling (4) sweabladtavling (5)

SWEA Internationals Redaktionstävlingsjury 2013:

 • Åsa-Lena Lööf, SWEA International f.d. ordförande (2007-2011)
 • Annette Åsberg – RO VAME
 • Sanna Wilkinsson, grafisk designer och medlem i SWEA Internationals Webb-kommitté
 • Pia Wennerth, SWEA International PR-kommitté (projektledare)