Network Menu

VAMEs Regionmöte, oktober 2013

I region Västra Amerikas (VAME) ingår Vancouver, San Francisco, Seattle, Santa Barbara, Los Angeles, Orange County, San Diego, Arizona, Las Vegas och Hawaii.

Styrelsen för region VAME under VM 2013

Styrelsen för region VAME under VM 2013

Som regionordförande i SWEA VAME känner jag att jag har en mycket stabil grupp av avdelningsordförande som vet vad som gäller, men som också strävar framåt mot ett utvecklande av SWEA. Alla våra avdelningar är gamla avdelningar och det var i vår region som SWEA startade. Det medför ett visst ansvar att ta hand om det som varit, men också det som skall komma.

Vi startade fredagen med vårt obligatoriska förmöte, alla avdelningar var representerade utom SWEA Hawaii och SWEA Santa Barbara.

Våra diskussioner rörde frågor som: kan vi exkludera män i vår organisation och hur kan vi motivera de yngre medlemmarna att arbeta volontärt, när de hellre lägger sin tid och energi på annat. Vi diskuterade också det eventuella hot som kan uppstå mot ”non profit organizations” med anledning av en föreslagen lag i Kalifornien. Den föreslagna lagen vill beskatta organisationer med skattebefrielse, om de agerar diskriminerande. Lagen vänder sig inte mot SWEA, men det finns i min region en rädsla för att den skulle kunna utvecklas och därmed påverka SWEAs framtid.

Diskussionerna var mycket givande, men tiden var som vanligt för kort. Eftermiddagen ägnades åt vårt årsmöte i regionen. Vi hade tre åhörare vilket var en ökning med en person från Kuala Lumpur J.

Mötet flöt på som det skulle och beslut fattades om skattmästare, kommittéer och kommittémedlemmar. Roligast på mötet var som alltid avdelningsordförandenas rapporter från sina avdelningar. Efter världsmötet gjorde vi en kort sammanfattning av hela mötet och kom fram till att det totalt varit ett mycket bra möte. Man önskade dock att det funnits mer tid för workshopparna bl.a. för att alla skulle kunna få en sammanställning redan under dagen.

Text: Annette Åsberg, regionordförande