Network Menu

OEMAs Regionmöte, oktober 2013

I region Östra EMA (Europa, Mellanöstern och Afrika) OEMA ingår Aten, Budapest, Dubai, Genève, Istanbul, Moskva, München, Stockholm, Västerås, Wien och Zürich

Styrelsen för region OEMA under VM 2013

Styrelsen för region OEMA under VM 2013

Eftersom alla regionerna höll sina årsmöten i samband med SWEA Internationals världsmöte i Bologna, innebar detta naturligtvis att nya vänskapsband knöts inte bara inom regionerna utan även med SWEA-medlemmar från jordens alla hörn.

Dagen började med ett förmöte och alla avdelningsordförandena hade fått bestämma punkterna som diskuterades. På listan stod bl.a. regler för donationer och stipendier, medlemsvärvning, ekonomi, styrelsearbete och framtiden. Denna gång kom regionens avdelningsordförande till regionmötet med erfarenhet av att vara ordförande för en avdelning och med ett eller flera regionmöten bakom sig, vilket gav diskussionerna och tankeutbytet ett djupare och mer konstruktivt perspektiv. Som vanligt presenterade alla avdelningar sina rapporter. Zürich överraskade oss med en spännande och intresseväckande ”Pärl-kampanj” som ska lanseras i höst, ”Alla SWEA-medlemmar är pärlor” oavsett om man ikläder sig pärlor eller inte. Förmötena är alltid mycket uppskattade av delegaterna och där delar man både idéer och tankar.

Vid årsmötet hade vi två åhörare och årsmötesförhandlingarna klarades snabbt av. Några kommittémedlemmar avtackades och andra hälsades välkomna. Vår regionsekreterare avgick i och med RM. I fortsättningen kommer OEMA att ha en ambulerande sekreterare, dvs. mötesrapporter kommer att skrivas av en avdelningsordförande och vi börjar med A som i Aten.

Vi var alla överens om att det var trevligt att träffas igen och att resultatet av våra diskussioner gett oss nya idéer och erfarenheter.

Text: Ingrid Westin, regionordförande