Network Menu

MEMAs Regionmöte, oktober 2013

I region Mellersta EMA (Europa, Mellanöstern och Afrika) ingår Belgien, Berlin, Frankfurt/Heidelberg, Israel, Köln/Bonn, Luxemburg, Malmö, Milano, Paris, Rimini, Rivieran, Rom, Tunisien, och Örestad.

Region MEMA på VM 2013

Region MEMA på VM 2013

Ann Winstanley, vår RO, var sjuk så jag ledde mötet i egenskap av vice ordförande.

Alla avdelningar i regionen hade skickat sin AO utom SWEA Paris, som representerades av sin vice ordförande.

Under förmötet delade vi upp oss i grupper och diskuterade tre förbestämda ämnen: avdelningarnas/regionens ekonomi, transparens och kommunikation samt valberedningens arbete. Vi redovisade efteråt för varandra vad vi kommit fram till och diskuterade ämnena gemensamt.

Under årsmötet läste jag upp ordförandens rapport. Då vi gjort en grundlig presentation av alla deltagarna på förmötet, höll vi avdelningarnas rapporter lite korta. Vi skrev våra namn under årets styrelsebeslut och gick igenom alla finansiella ärenden. Vi godkände också valberedningens alla förslag. Avslutningsvis fick vi Israel som förslag på arrangör för nästa RM.

Text: Christina Hallmert, vice regionordförande