Network Menu

MAMEs Regionmöte, oktober 2013

I region Mellersta Amerikas (MAME) ingår Austin, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Michigan, Minnesota, Ner Orleans, South Florida och Toronto.

Region MAME på VM 2013

Region MAME på VM 2013

Inget går upp emot att träffas personligen och diskutera gemensamma frågor! Tio avdelningar i regionen MAME var representerade på ”regiondagen”. Alla var entusiastiska och det smittade av sig i våra diskussioner om medlemsfrågor och sponsorer. Frågan ”Vilken är den mest brinnande medlemsfrågan i er avdelning?” ställdes. Ett axplock av frågor och svar är:

Hur når man den yngre generationen av medlemmar och behåller de äldre? Bilda en intressegrupp för de yngre t ex en arbetslivsgrupp. Ordna Happy Hour! Sätt upp ett mentorskap – äldre och yngre. Ordna samåkning. Dra ner på antalet aktiviteter och anpassa till vad som är realistiskt för medlemsantalet. Gör en enkel enkät med checkboxsvar. Entusiasmera nya medlemmar, presentera dem på aktiviteter. Försök engagera, utan att skrämmas, genom att föreslå olika styrelseuppdrag.

Hur får vi in nya medlemmar till styrelsen? Poängtera att man kan använda styrelsearbete som en merit. Engagera gärna tidigare styrelsemedlemmar i en specifik arbetsuppgift, om de inte har tid att komma till möten.

Hur får man sponsorer? Erbjud t ex olika nivåer för sponsorer (guld, silver, etc.). Guldsponsorer kan betala t ex $500-600/år och få helsidesannons i medlemsboken och SWEA Bladet och bli omnämnd som sponsor på olika evenemang. Detta gynnar båda SWEA och sponsorn.

Text: Barbro Westin, regionordförande