Network Menu

Asiens Regionmöte, oktober 2013

I region Asien ingår Bangkok, Beijing, Hong Kong, Japan, Kuala Lumpur, Melbourne, Perth, Seoul och Singapore.

Styrelsen för SWEAs region Asien

Styrelsen för SWEAs region Asien

Asienregionen är mycket aktiv och vill att SWEA ska utvecklas på bästa för att möta framtiden på ett sätt som passar vårt nätverk. Det är därför angeläget för oss att få mötas och diskutera dessa frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Att framtidskommittén hade en del i programmet passade oss i Asienregionen utmärkt. Vi ägnade mycket tid till denna diskussion och många frågor behandlades, bland annat hur ska vi kunna använda vårt nätverk över världen. Ett förslag är att starta en Facebook för samtliga avdelningsordförande tillsammans med SWEA Internationals styrelse där olika frågor kan diskuteras. Region Asien har idag en aktiv Facebook för hela regionen där det utbyts idéer och information mellan medlemmar.

En annan fråga som engagerar oss är donationer. Hur kan vi i enlighet med SWEAs syften donera på ett klokt sätt i Asien och i hela världen? Flera avdelningar ger ut årliga donationer och stipendier som fungerar mycket bra. Det finns ett intresse för att starta ett donationsprojekt för Asienregionen men även och ännu bättre för hela SWEA. I detta sammanhang kan vi dels förenas över ett projekt, SWEA medlemmar får bidra med sina kunskaper som ger dem nya erfarenheter och SWEA visar på ett tydligt sätt vad vi bland annat arbetar med och får reklam som kan generera nya medlemmar. Ann-Marie Gustafson, SWEAs internationella vice ordförande satt med under hela vår dag tillsammans. Det var mycket värdefullt för oss att ha expertkunskap på plats.

Många av Asienregionens avdelningsordförande kommer efter det här året att lämna sina poster för att flytta hem eller vidare. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla avdelningsordförande i Asienregionen för ett stort engagemang i vår regionstyrelse och i sina respektive avdelningar.

Text: Marita Löfdahl, regionordförande