Network Menu

Sju kreativa regionmöten

OAME RM 2013; Foto: Birgitta Lauren

OAME RM 2013; Foto: Birgitta Lauren

Först och främst vill vi alla regionordförande tillsammans med våra styrelser tacka SWEA Rimini för ett helt otroligt välarrangerat och intressant världsmöte i Bologna. Man åker hem med ett leende på läpparna efter alla fantasiska möten med nya och gamla vänner.

För andra gången hölls sju regionmöten på en och samma plats, och för första gången i samband med ett SWEA världsmöte utan årsmöte för SWEA Internationals del. Vi är totalt sju regioner i SWEA världen och vi kan alla ses på vår hemsida swea.org. Alla regionerna har liknande struktur både vad gäller sammansättningen av våra styrelser och dagordningen på våra regionmöten. I samband med ett världsmöte startar man alltid med ett förmöte som sträcker sig en förmiddag till skillnad från ett regionmöte hemma i den egna regionen, då har man en hel dag på sig att diskutera fritt runt SWEA frågor. Detta utgör en betydelsefull skillnad eftersom det är enda gången på året som vi alla kan sitta ner öga mot öga och diskutera fritt.

Under regionmötet i Bologna fick alla regionerna besök av tre grupper som lämnade information om sina respektive områden. Det var SWEAs juridiska rådgivare Gîta Paterson som informerade om våra syften, regler, skyldigheter och rättigheter. Hon talade också om vikten av att vi följer stadgarna när det gäller donationer, och att de senare alltid måste godkännas av SWEA styrelse, eftersom överträdelser kan leda till att SWEA förlorar sin skattebefriade status. Vidare informerade Vicki Almstrum, vår expert inom webbredaktionen, om vår nya hemsida som kommer att starta under hösten. Sist men inte minst visade PR kommitténs Pia Wennerth och Tina O’Malley upp vår nya fina varumärkesmanual.

Här följer reflektioner över regionmötena som sammanställts av respektive regionordförande.