Network Menu

Keramikmuseet i Faenza

Museets historiska bakgrund är symbiotiskt kopplad till Italiens egen historia.

keramik (7)
keramik (6)
keramik (5)

keramik (9)År 1861 bildades staten Italien och inte så mycket senare – år 1908 öppnades detta museum med sina samlingar från så väl förhistorisk som modern tid. Redan under antiken fann man, att jordmånen, i Faenzas omgivning, som bestod av sand och lera lämpade sig för tillverkning av bruksföremål. Den vetskapen utvecklades under seklernas gång och produktionen av keramik blev allt viktigare för Faenza. När det kring sekelskiftet blev tal om ett museum, var Faenza ett självklart säte.

keramik (10)Under andra världskriget totalförstördes hela museet och nu kunde man verkligen tala om krukskärvor bland ruinerna. Vår guide, som var besjälad i ordets mest positiva bemärkelse, berättade om hur man genast efter krigslutet började bygga ett nytt museum med hjälp av gamla ritningar. Man kontaktade samlare och kännare av keramik från hela världen med bön om bidrag och lyckades undan för undan bygga upp nya samlingar av keramik från olika tidsåldrar. Samtidigt lyckades man få moderna konstnärer som Picasso, Matisse, Chagall och Alberto Burri att bidra med egna konstverk.

keramik (1)I dag visar man både permanenta samlingar av de mest skilda sorters keramik från såväl Italien som olika delar av världen. Porslin från Fjärran Östern – Kina, Japan, Thailand (som förr hette Siam) vittnar om den internationella handeln i porslin allt sedan Marco Polos tid och som gav Europa möjlighet att uppskatta och imitera krukmakar- och porslinstekniken.

keramik (8)Det som gjorde störst intryck på mig förutom den superkunniga och besjälade guiden var dels en oerhört färggrann elefant i keramik och naturlig storlek av konstnären Luigi Ontani och dels bågen av keramik dekorerad med olikfärgade skärvor, som prydde entrén. Något dygn tidigare hade en båt med flyktingar kapsejsat just utanför ön Lampedosa. Alla italienska media var fyllda av denna katastrof med hundratals drunknande. Därför gav just de här krukskärvorna i portalen kring museets entré mig plötsligt en tankeställare om livets förgänglighet.

Text: Gunilla Léons, Holland

keramik (2)
keramik (4)
keramik (3)