Network Menu

Mozart och Bologna

Text: Ingrid Maria Ericsson

”Mozart är musikens Kristus”
— Tjajkovskij

Mozart A Bologna

Mozart A Bologna

Wolfgang Amadeus Mozart föddes den 27 januari 1756 i Salzburg. Området vid Salzburg och Wien hörde vid denna tid till det tysk-romerska riket och stod under inflytande av kejsaren Josef II, som var starkt präglad av upplysningstiden. Fadern insåg tidigt Mozarts intresse och talang för musik och Mozart fick undervisning i klaverspel redan vid fyra års ålder, vid samma ålder skrev han också sitt första musikstycke. När Mozart fyllde sex år började han även att spela violin och vid samma ålder spelade han för Josef II, kejsaren i Wien. Även systern Maria Anna, kallad ”Nannerl”, var synnerligen begåvad. Fadern och barnen turnerade i stora delar av Europa och hyllades bland annat vid hoven i Paris och London. Som fjortonåring erbjöds han att skriva musik för operan i Milano.

Utan fader Leopolds minutiösa pedagogik är det tveksamt om Wolfgang skulle ha lyckats disciplinera sig och utveckla sin begåvning så till fullo, som han faktiskt gjorde. Han blev lätt distraherad och då krävs det en konsekvent fostran till ihärdighet redan från den tidiga barndomen. Men det fick de flesta barn på den tiden. Han led ofta av depressioner, drabbades av flera olika sjukdomar under sitt korta liv och dog strax före sin 36-årsdag i Wien 1791.

Mozart skrev mer än 600 större kompositioner, inklusive operor, symfonier, konserter och stora körverk. Han kallades ofta ”det eviga barnet”. Hans lekfullhet, glädje och genialitet skapade en del av den mest inspirerande musik som någonsin skrivits. De beskrivningar av Mozart som finns bevarade visar visserligen en spontan och ibland något barnslig person, men också — när situationen så krävde — en djupt tänkande människa. Hur många av oss har väl inte någon gång mött en människa som utåt sett skämtar bort allvaret, men som vid närmare bekantskap visar sig vara fylld av visdom …

Mozart i Bologna

Mozart och hans far besökte Bologna två gånger. Under deras första och andra italienska resa blev de varmt välkomnade i Villa Pallavicini av greven och hans hustru. De stannade i tre månader, fann snabbt acceptans bland konstnärer och vetenskapsmän och många musikaliska aktiviteter utvecklades. Wolfgang klarade av den svåra tentamen i den berömda Accademia Filarmonica och godkändes som ny medlem. Normalt för denna ära var man tvungen att vara minst 20 år och klara testet, som tog flera timmar. Akademin gjorde ett undantag för den begåvade Wolfgang som bara var 14 år. Platserna där allt detta ägde rum finns fortfarande att se, bland annat biblioteket där Mozarts far Leopold väntade under prövningen av sin son.

I ett av sina första bevarade brev från år 1770, som fjortonåring i karnevalens Verona, skriver Mozart hem till sin syster Nannerl i Salzburg om det fina i att alltid kunna bära mask, att aldrig behöva lyfta på hatten för någon och aldrig behöva säga sitt namn.

”Ni kommer aldrig att få veta vem jag är”, ropar Don Giovanni till Donna Anna i inledningsscenen till Mozarts kanske mest självbiografiska opera, ”Don Giovanni”. Han flyr nedför en trappa och är sedan på flykt genom hela handlingen. Utan att egentligen träda fram lyckas han ändå underminera hela sin omgivning och förvandla den med sina beröringar.

Musikterapins positiva inverkan kallas för Mozarteffekten. Studier om vad som händer när personer har lyssnat på Wolfgang Amadeus Mozarts sonat i D-dur (verknummer K. 448) visar att deras rumsuppfattning förbättras efter tio minuters lyssnande.